Jakie metale przyciąga magnes? Krótki przegląd zastosowań i funkcji magnesów ferrytowych i neodymowych

Magnesy Ferrytowe

Magnesy to urządzenia stosowane w wielu miejscach, zarówno w domu, warsztacie, garażu, jak i w branżach przemysłu, magazynach, zakładach pracy i stacjach złomowania. Ich głównym zadaniem jest przyciąganie metali, jednak nie są w stanie poradzić sobie z wszystkimi potencjalnymi materiałami. Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie metali, z którymi magnesy mogą sobie poradzić oraz tych, których magnesy nie przyciągają. Warto przy tym pamiętać, że na sprawne przyciąganie wpływ ma nie tyko rodzaj metalu, z którym magnes ma kontakt, ale również ciężar obu elementów oraz moc emitowanego pola.

Co przyciąga magnes? Lista metali, z którymi można pracować

Jest sprawą oczywistą, że nie każdy metal będzie przyciągany przez magnes. Do listy tych, z którymi magnes sobie poradzi, należą:

– dysproz,

– erb,

– gadolin,

– kobalt,

– nikiel,

– żelazo,

a także różne stopy stali. W zależności od obecności konkretnych dodatków, stal może okazać się mniej lub bardziej podatna na działanie magnesu.

Stopień i intensywność przyciągania zależy także od rodzaju zastosowanego magnesu, jego rozmiaru oraz składu chemicznego. Do najsilniejszych należą magnesy neodymowe, które przenoszą wielokrotnie większe ciężary niż ich standardowe, czyli ferrytowe, odpowiedniki. W produkcji magnesów neodymowych stosuje się nie tylko neodym, ale również żelazo, kobalt, nikiel. Ponadto na ich sprawne działanie dobrze wpływa obniżona zawartość węgla. Magnesy neodymowe najlepiej przyciągają stopy z żelazem, jak również czyste żelazo, a także pozostałe wymienione wyżej metale.

Metale, których magnesy nie przyciągają

Jak wspomnieliśmy, nie z każdym typem metalu magnesy mogą sobie poradzić. Niezależnie czy będziemy korzystać z magnesów neodymowych czy z magnesów ferrytowych, ich pole nie będzie powodować żadnego istotnego oddziaływania. Do grona nieprzyciągających metali i stopów zaliczamy:

– aluminium,

– brąz,

– cyna,

– cynk,

– miedź,

– ołów.

Nazywane są często metalami kolorowymi, lub po prostu nieżelaznymi. Ponadto magnesy nie przyciągają metali zaliczanych do grup szlachetnych, czyli złota i srebra, a także platynowców, czyli palladu, platyny, osmu i rutenu. Są to metale z bardzo słabą reakcją na obecność pola magnetycznego, lub niemal całkowicie tej reakcji pozbawione.

Magnesy a przyciąganie metali nierdzewnych

Magnesy mogą w różnicowany sposób oddziaływać na stopy stali nierdzewnej. Niektóre wykonane z nich przedmioty będą przez magnesy przyciągane, inne natomiast nie będą w żaden sposób reagować. Oczywiście wynika to z obecności żelaza użytego w konkretnym stopie, jak również z ich struktury krystalicznej oraz pozostałych składników chemicznych. Dlatego by mieć pewność, że interesujący nas wyrób będzie oddziaływał z magnesem, należy zapoznać się z jego składem oraz obecnymi pierwiastkami. Niezależnie jednak od właściwości magnetycznych lub ich braku, stal nierdzewna zachowuje swoje główne funkcje ochronne, czyli odporność na korozję.

ProMagnesy