Jak długo działa magnes neodymowy?

jak długo działa magnes neodymowy

Magnesy neodymowe (popularne neodymy) należą do grupy magnesów trwałych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom – przede wszystkim bardzo dużej sile przyciągania, dzięki której pojedynczy magnes jest w stanie przyciągnąć i utrzymać obiekt wielokrotnie od siebie większy – magnesy neodymowe przyspieszyły proces miniaturyzacji w branży elektronicznej. Czy ich żywotność wpływa na to, jak długo możemy korzystać z danego urządzenia?

Ile czasu działają magnesy neodymowe?

Określenie żywotności magnesów neodymowych nie jest proste. Możemy jednak z całą stanowczością stwierdzić, iż okres ten jest znacznie dłuższy niż czas, w którym użytkujemy konkretne sprzęty elektroniczne. O tym, że nasza elektronika przestaje być funkcjonalna nie decyduje bowiem coraz słabsza praca magnesów, a m.in. określony odgórnie okres w jakim dana marka wspiera urządzenie oferując aktualizacje jego oprogramowania. Wróćmy jednak do neodymów i ich żywotności.

Pozostawiony w standardowych warunkach magnes neodymowy jest długowieczny. Co to znaczy? Przyjmuje się, ze utrata właściwości magnetycznych magnesu neodymowego wynosi niecały 1% rocznie. W praktyce przekłada się to, na co najmniej 100 letnie działanie magnesu pozostawionego w temperaturze pokojowej, w warunkach, w których nie oddziałują na niego negatywne warunki zewnętrzne. Czy tak rzeczywiście jest? Nie wiemy.

Magnes neodymowy został wynaleziony dopiero w 1982 roku przez trzy niezależne podmioty w USA, Japonii i Chinach. Od daty jego odkrycia minęło mniej czasu niż spodziewana żywotność magnesów neodymowych, dlatego odpowiedź na pytanie o to, jak długo działa magnes neodymowy nie ma empirycznego potwierdzenia. Wiemy natomiast, co wpływa na skrócenie żywotności magnesów neodymowych.

Czynniki decydujące o krótszej żywotności neodymów

Magnesy neodymowe są długowieczne, jednak w warunkach innych niż neutralne ich żywotność ulega skróceniu. Decyduje o tym m.in.:

  • temperatura pracy, a więc temperatura, do której zostanie podgrzany magnes w trakcie wykonywania pracy,
  • obecność zewnętrznych pól magnetycznych,
  • degradacja materiałowa.

Największy wpływ na żywotność neodymów mają warunki środowiskowe. Spieki, z których powstaje magnes neodymowy są bardzo wrażliwe na korozję. Dlatego magnesy neodymowe są powlekane powłokami antykorozyjnymi. Niestety mimo stosowania powłok ochronnych neodymy wykorzystywane w środowisku wilgotnym przejawiają tendencję do degradacji, aby jej zapobiec wskazana jest regularna konserwacja magnesów pracujących w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

ProMagnesy